Category: Dành cho Admin

Builder – Những người làm thay đổi thế giới

Builder – Những người làm thay đổi thế giới. Bằng bàn tay của mình họ đã xây dựng thế giới minecraft từng ngày, từng ngày, làm nó đẹp hơn. Chúng tôi – những người xây dựng VIETMINE rất thấu hiểu và luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ mọi người có ước mơ làm… Read more »

Enchantment ID List (Dành cho admin)

Enchantment ID List hay hiểu theo nghĩa tiếng việt là danh sách các dòng enchant và id, danh sách này dùng để enchant bằng lệnh của bukkit (không cần nbteditor) và config cho một số plugin khác. Giáp (Armour) 0 | minecraft:protection | Protection 1 | minecraft:fire_protection | Fire Protection 2 | minecraft:feather_falling | Feather… Read more »