Posts Tagged: reset

[Thông báo] Reset máy chủ Creative

Creative là máy chủ dành cho những bạn thích xây dựng, sáng tạo những cái mới mẻ theo ý tưởng của các bạn. Tuy nhiên, hiện tại plot tại Creative kích thước quá to, hầu như các bạn chỉ xây 1 phần nhỏ trong plot. Vì vậy sắp tới sẽ được reset để chỉnh sửa kích thích cũng… Read more »