Posts Tagged: Tính năng

[Tính năng] SoulBound

SoulBound là gì? SoulBound theo tiếng anh có nghĩa là khóa, gắn kết linh hồn. Và SoulBound trong VietMine cũng mang hàm ý như vậy. Khi một vật phẩm mang dòng này có nghĩa nó đã gắn kết với môt ai đó và bên dưới sẽ ghi chủ nhân của nó là ai.   Ví… Read more »