Bảo vệ tài khoản

Bảo vệ tài khoản, và lấy lại trong trường hợp bị mất:

Các tài khoản cũ tạo trước ngày 1/5 cần làm theo bước này.

      Bước 1:  Đăng nhập vào vietmine.com

      Bước 2:  Truy cập trang cá nhân bổ sung email(email thật, của mình và đăng nhập được khi cần)

      Bước 3:  Lưu lại.

Lưu ý:

– Email phải là của mình và dùng được, để lấy lại mật khảu trong trường hợp cần thiết.

– Nên dùng mật khẩu khó bị người khác mò(không nên dùng 123456, abc, 123, số điện thoại…)

Trong trường hợp mất hoặc quên mật khẩu hãy vào vietmine.com, sau đó chọn mục quên mật khẩu để lấy lại.

Bảo vệ tài khoản

Đừng quên, không chia sẻ mật khẩu với bất kì ai!