Cập nhật mới cho BuildBattle và Skywars

Sau khi nhận ý kiến về việc thêm chủ đề cho BuildBattle (gợi ý: mùa xuân, đồ vật) và tham khảo các map cho minigames Skywars do các mem đề xuất. QBT có một cập nhật nho nhỏ cho hai minigames này. Cụ thể như sau:

  • BuildBattle sẽ thêm 20 chủ đề mới, đồng thời loại bỏ những chủ đề không phù hợp.
  • Thêm 5 map mới cho Skywars. Vậy là hiện tại có khoang 40 map.

Nhận đây thì cũng xin thông báo, mọi đóng góp về chủ đề game, map minigame, góp ý xin gủi về theo địa chỉ:

Chân thành cám ơn những đóng góp của các bạn.