Chơi

Làm theo hướng dẫn sau để tham gia!

IP: vietmine.com

Tải game (Click)

Hướng dẫn Tải và Cái đặt Minecraft (Click)

  • Bước 1: Mở Minecraft lên à chọn Chơi mạng:
  • Bước 2: Ấn vào nút Thêm máy chủ
  • Bước 3: Gõ vietmine.com vào ô Địa chỉ máy chủ sau đó click Done:
  • Bước 4: Sau đó chọn server vietmine.com vừa thêm và ấn vào Tham gia máy chủ để chơi!