Chuẩn bị reset Prison 1 và 2

Như chúng ta đã biết thì prison 1 và 2  được mở đã khá lâu, rất nhiều người đã max rank. Vì vậy trong thời gian tới 2 máy chủ này sẽ được Reset. Bổ sung một số chức năng mới.

reset-skyblock-new

Thời gian dự kiến sẽ sẽ là ngày 22/1/2017.

Những cái sẽ được giữ lại:

  • Rank Vip
  • Các quyền lợi khác mua trên Shop (pet, fly…)
  • Đồ đạc, trang bị (donate) sẽ báo danh cụ thể. Sẽ có kế hoạch hỗ trợ, như bên Skyblock.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!