Chút thay đổi về cách các máy chủ hoạt động

Qua quá trình thảo luận cùng tiếp nhận ý kiến của đa số Member, nay cách thức hoạt động của các máy chủ sẽ có chút thay đổi. Cụ thể như sau.

Đối với các máy chủ mang phong cách chơi (survival, skyblock, prison…) sẽ không có quá trình reset nữa. Thay vào đó là quá trình làm mới. Quá trình làm mới sẽ:

  • Không ảnh hưởng tới rank (vip, kingvip, x,y,z…).
  • Không ảnh hưởng tới item của member.
  • Có thể thay đổi các công trình cộng cộng (spawn, các warp).
  • Có thể thay đổi trade, shop…
  • Làm mới lại Plot (nếu có).
  • Làm mới IsLand (nếu có)
  • Làm mới thể giới survival (nếu có)

Đối với các máy chủ mingame sẽ chỉ có thêm máp mới hoặc spawn mới mà thôi, còn lại mọi thứ giữ nguyên.

Mọi người yên tâm rồi nhé!