Danh hiệu

 1. 1

  Khởi đầu mới!!!

  Đăng bài viết lần đầu!
 2. 2

  Ai đó thích bạn!

  Có ai đó ở đó thích một trong những bài viết của bạn.
 3. 5

  Kết nối tài khoản Facebook

  Chỉ cần kết nối với Facebook cá nhân...
 4. 5

  10 Like !!!

  Đạt được khi bạn có 10 Like!
 5. 5

  Khoe ảnh !!!

  Đạt được khi bạn có ảnh đại diện !!!
 6. 5

  Kết nối tài khoản Google!

  Chỉ cần kết nối với Google...
 7. 10

  Thành viên tích cực

  Đạt được khi bạn đăng 10 bài viết!
 8. 10

  20 Like !!!

  Đạt được khi bạn có 20 Like!
 9. 20

  Thành viên chăm chỉ

  Đạt được khi bạn đăng 20 bài viết!
 10. 20

  Có 20 lượt thích

 11. 25

  50 Like !!!

  Đạt được khi bạn có 50 Like!
 12. 50

  Thành viên năng nổ

  Đạt được khi bạn đăng 50 bài viết!
 13. 50

  100 Like !!!

  Đạt được khi bạn có 100 Like!
 14. 50

  Có 50 bài viết