Hướng dẫn đổi tên, chat có màu, kiểu

Có rất nhiều Member thắc mắc về cách đổi tên, chát có màu, kiểu trong minecraft. Bài hướng dẫn sau sẽ chỉ cho các bạn biết cách sử dụng chức năng này nhé.

Bảng mã:

ma-mau-minecraft

Bảng mã màu chữ trong minecraft

ma-kieu-minecraft

Bảng mã kiểu chữ trong minecraft.

Đầu tiên là cách đổi tên (mã màu và mã kiểu xem bảng bên trên nhé):

  • Đổi tên có màu: /nick <mã màu><tên mình muốn>. VD: /nick &dBaby ->Baby
  • Đổi tên có kiểu: /nick <mã kiểu><tên mình muốn>. VD: /nick &bBaby ->Baby
  • Đổi tên có màu và kiểu kết hợp: /nick <mã màu><mã kiểu><tên mình muốn>.VD: /nick &6&lBaby -> Baby
  • Bonus:/nick &d&lB&5&la&a&lb&e&ly ->Baby

Tiếp theo là cách chat:

  • Chat có màu: [Enter] <mã màu><nội dung> [Enter]. VD: [Enter]&dai mua trứng không?[Enter] -> ai mua trứng không?
  • Chat có kiểu: [Enter] <mã kiểu><nội dung> [Enter]. VD: [Enter]&oai mua trứng không?[Enter] -> ai mua trứng không?
  • Chat có màu và kiểu: [Enter] <mã màu><mã kiểu><nội dung> [Enter]. VD: [Enter]&2&oai mua trứng không?[Enter] -> ai mua trứng không?
  • Bonus:: [Enter]&2&oai &6&lmua &b&ltrứng &5&lkhông?[Enter] -> ai mua trứng không?

Chú ý: [Enter] là phím cài đặt cho chức năng chat. Nó sẽ là phím [T] theo mặc định hoặc phím mà các bạn đã cài nhé!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

IP: vietmine.com