Hướng dẫn làm máy farm đá cơ bản

Đây là loại máy farm đá đơn giản, hay dùng trong giai đoạn khởi đầu của máy chủ Skyblock hoặc AcidIsland. Sẽ còn rất nhiều loại máy farm đá tốt hơn tuy vào óc sáng tạo của các bạn nhé.

skyblock-server-viet-nam

Video được thực hiện bởi SuPiKhoc GM máy chủ Skyblock , up lại cho bạn nào cần.

Cám ơn các bạn đã theo dõi, mọi thắc mắc vui lòng đăng trong Group của Server nhé.

IP: vietmine.com