Reset – Những điều cần biết

reset minecraft viet nam

Hỏi: Reset là gì?

Trả lời: Reset là một công việc định kỳ, sau một khoảng thời gian khởi chạy. Reset sẽ thiết lập, làm mới lại thế giới, tiền, ….

Hỏi: máy chủ nào cần phải reset định kì

Trả lời: các máy chủ survival, skyblock, acidisland, prison, faction… sẽ cần phải reset

Hỏi: Vậy khi nào thì một máy chủ cần reset?

Trả lời: sau một khoảng thời gian kể từ ngày open, thường là 6 tháng đến 1 năm, không còn gì để cày cuốc, survival nát, max rank(prison), max level (skyblock, acidisland) … thì cần phải reset.

Hỏi: khi reset tôi sẽ mất gì và không mất gì?

Trả lời: Những thứ sau khi reset bạn sẽ mất:

-Tiền

-Công trình

-Item

-Towny, is…

Những thứ sẽ không mất:

-Rank Vip, King, Master…

-Points

Hỏi: nếu reset một máy chủ thì có thông báo không?

Trả lời: Trước khi reset một khoảng thời gian từ 1 đến 4 tuần, sẽ thông báo để mọi người chuẩn bị.

Trên đây là một số câu hỏi thường gặp về vấn đề reset ở server vietmine.com. Nếu các bạn có thắc mắc gì vui lòng comment bên dưới, mình sẽ bổ sung vào bài viết.