Nạp Thẻ

Chú ý:

-Tất cả các máy chủ thuộc VietMine đều dùng chung Points.

-Hình thức nạp qua ngân hàng, paypal, momo vui lòng liên hệ Admin

-Thẻ nạp thành công sẽ tự động nhận Point trong game.

VUI LÒNG GIỮ LẠI THẺ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC POINTS

Nếu không nạp được trên web, hãy liên hệ Facebook Admin tại đây để nạp!

Nếu gặp lỗi, hãy giữ lại thẻ và liên hệ Facebook Admin tại đây !

 

Nếu bạn nhận được thông báo thẻ đang chờ duyệt thì kiểm tra trạng thái ở bảng bên dưới.

(Tải lại trang để cập nhật Trạng Thái mới)