[Thông báo] Cập nhật và Open Prison 2

Thời gian:

-00:00 ngày 11/6

Nội dung:

-Tất cả máy chủ của VietMine (bao gồm hub) sẽ có thể vào bằng cliend 1.8.0->1.10
-Riêng máy chủ Survival 2 sẽ có tất cả những thứ mới nhất của version 1.10 (dùng client 1.10 để cảm nhận)

-Member tại server prison quá đông, dẫn đến tình trạng lag, tps tụt thấp, nên sẽ mở Prison 2 để mọi người cày cuốc tiếp nhé.

prison minecraft

Hướng dẫn về prison vui lòng xem tại đây.