[Thông báo] Lương!

  • Đối tượng: Helper, Police
  • Thời gian: cuối hoặc đầu hàng tháng (ai chưa nhân nhớ anh nhé)
  • Cụ thể: 100p.tháng không phân biệt helper hay police
lương

luong

IP Server: vietmine.com