[Tính năng] SoulBound

SoulBound là gì?

SoulBound theo tiếng anh có nghĩa là khóa, gắn kết linh hồn. Và SoulBound trong VietMine cũng mang hàm ý như vậy. Khi một vật phẩm mang dòng này có nghĩa nó đã gắn kết với môt ai đó và bên dưới sẽ ghi chủ nhân của nó là ai.

 Soulbound

 

Ví dụ về một trang bị đã được gắn kết.

 Soulbound có tác dụng gì?

Tác dụng lớn nhất của Soulbound là để các minh chủ nhân của item đó là của ai.

 SoulBound Trong hình ta thấy chủ nhân của trang bị là PassBl.

   Và khi trang bị đã gắn kết với một ai đó, nó sẽ giúp cho chủ nhân không bị lỡ tay ném ra (Q) dẫn đến bị mất.

Các hình thái và ý nghĩa:

SoulBound (bind to use)

Ý nghĩa: sẽ gắn kết khi sử dụng item (công cụ).

SoulBound bind to equip

Ý nghĩa: sẽ gắn kết khi mặc lên người (quần, áo, mũ).

SoulBound bind to pickup

Ý nghĩa: sẽ gắn kết khi nhặt lên (item).

Làm thế nào đểv có trang bị có tính năng này?

Hiện nay trong VietMine có rất nhiều trang bị mang tính năng này, các trang bị Donate, các trạng bị trade, nhanh tay tìm cho mình những trang bị này để hỗ trợ mình tốt hơn.