Tổng kết sự kiện đua top Skyblock ngày 1/1/2017

Sau gần 1 tháng diễn ra sự kiện. Thời khắc vinh danh các is top đã đến. Chúng ta xùng xem kết quả nhé

Thay đổi cơ cấu giải thưởng:

Có quá nhiều is xấu, chỉ xây block đẻ lên Top, đồng thời các is xây đẹp lại có lv thấp. Vì vậy cơ cấu giải thưởng và kết quả sẽ có chút thay đổi. Nâng tổng số giải thưởng từ 5 lên 6 giải. Cộng điểm cho một số Is xây đẹp như Draki, tieuvy.

Cơ cấu giải thưởng mới:

 • 1 2500p
 • 2 800p
 • 3 600p
 • 4 400p
 • 5 400p
 • 6 300p

Kết quả cuối cùng:

 • Tama 1 2500p
 • bembem 2 800p
 • tieuvy 3 600p
 • AnNguyen00000 4 400p
 • Draki 5 400p
 • asdld1789 6 300p

Đây là kết quá cuối cùng. Các chủ Is vui lòng liên hệ Facebook để xac nhận các thành viên và nhận giải nhé.

Chúc các bạn chơi vui vể!