Danh Sách Tài Khoản Bị Cấm trò chuyện - VietMine

Danh Sách Tài Khoản Bị Cấm trò chuyện


Tên
Mod
Lý Do
Ngày
Thời Hạn
Máy Chủ


binhyeuvn


CocainSp

qc21-2-2019, 01:46Vĩnh viễnSkyblock


binhyeuvn


CocainSp

pc21-2-2019, 01:46Vĩnh viễn (Mở trò chuyện bởi CocainSp)Skyblock


anhhai5a


CocainSp

spam21-2-2019, 01:4621-2-2019, 01:51 (Đã hết hạn)Skyblock


CocainSp


CocainSp

chửi thề/20-2-2019, 14:3920-2-2019, 14:59 (Mở trò chuyện bởi CocainSp)Fation


kedozitori


CocainSp

qc20-2-2019, 14:24Vĩnh viễnSkyblock


Boanh


CocainSp

chửi tục20-2-2019, 14:1520-2-2019, 14:35 (Đã hết hạn)Skyblock


Boanh


CocainSp

chửi tục20-2-2019, 13:5920-2-2019, 14:09 (Đã hết hạn)Skyblock


01659466440


CocainSp

chửi?20-2-2019, 12:0420-2-2019, 12:24 (Đã hết hạn)Skyblock


Bemmer2


CocainSp

chửi sv20-2-2019, 11:56Vĩnh viễnSkyblock


DungYBich


CocainSp

chửi?20-2-2019, 07:1720-2-2019, 07:27 (Đã hết hạn)Skyblock
«
»
Trang 1/95