Update 7-12

Skyblock:

  • Giảm tỉ lệ trade Crystal xuống còn 10 Pha lê cam + 10 Pha lê xanh
  • Thêm Tự nung và tự ghép dành cho Vip
  • Giảm máu quái ở Dungeon xuống 2/3

Towny:

  • Tăng tỉ lệ Spawn boss lên gấp 2
  • Tăng tỉ lệ Drop lên 20%
Update 7-12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên