Đăng ký

Lưu ý trước khi đăng ký:

-Ghi nhớ Email sử dụng để đăng ký (lấy lại mật khẩu trong trường hợp bị mất)

-Sử dụng email thật của chính bạn nhằm bảo vệ tài khoản và tránh tình trạng clone account!

-Trong trường hợp có khiếu nại BQT chỉ giải quyết qua email.

-Không nên để mật khẩu trùng với tài khoản, các chuỗi số dễ đoán như “123456”,số điện thoại.

-Nên để mật khẩu là chuỗi bao gồm cả chữ, số và các ký tự đặc biệt.

Hướng dẫn đăng ký.

xem-huong-dan

Hướng dẫn đăng nhập.

xem-huong-dan