Nạp Thẻ

Tất cả các máy chủ trong vietmine.com đều dùng chung Points!.

Khuyễn mãi 50% từ 23 tháng 9 đến hết 25 tháng 9 tức thứ bảy và chủ nhật

Ghi chính xác tên nhân vật trong game, phân biệt chữ hoa và chữ thường. Sau khi nạp tiền thành công, Points sẽ tự động được cập nhật, dùng lệnh (/p me hoặc /points me) để kiểm tra.

Chú ý:

-Tất cả máy chủ của VietMine đều dùng chung Points.

-Tên trong Server là tên nhân vật của bạn, không phải tên của máy chủ bạn muốn nạp.

-Tên phân biệt chữ hoa chữ thường.

-Seri và mã thẻ ghi liền, không dấu cách, không gạch ngang.

Giá trị quy đổi: 10.000 VND = 10 Points + 10 X % Khuyễn mãi

Lưu ý:

Có lỗi xảy ra vui lòng giữ lại thẻ và liên hệ Facebook để được giải quyết. Cám ơn!