Nạp thẻ

-Tất cả các máy chủ dùng chung Points (trừ Pixelmon). Nạp qua ngân hàng, paypal, momo luôn khuyến mãi 50% và cộng dồn với khuyến mãi khác nếu có.

Nạp point cho Pixelmon tại đây

Khi ấn nạp thẻ vui lòng không tắt cửa sổ này và chờ khoảng 15 giây đến khi nhận được thông báo để tránh gặp lỗi. Vui lòng giữ lại thẻ cho đến khi nhận được Point.

Chuyển lên trên